1 Οκτωβρίου 2017

Ανοικτή Επιστολή του Προέδρου και ΔΣ του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ κ. Χάρη Παπαδάκη

Υπερασπιζόμενος την Ελληνική παραγωγική κοινότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και αναφορικά με την ανησυχία που έχει διαχυθεί τις τελευταίες ημέρες στην αντίστοιχη αγορά, τόσο του εσωτερικού όσο και της αλλοδαπής, από την μη αποδοχή πιστοποιητικών CE εκδοθέντων από το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ, οφείλω να κοινοποιήσω τα ακόλουθα με στόχο, τόσο την κινητοποίηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση προάσπισης των έννομων συμφερόντων τους, πράγμα για το οποίο είμαι υποχρεωμένος, όσο και την δημοσιοποίηση της διαβεβαίωσης ότι το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και οι εργαζόμενοι σ’ αυτό θα συνεχίσουν αδιάλειπτα την εξυγίανση του φορέα, προς όφελος, τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υγείας:

 1. Η μη αποδοχή πιστοποιητικών επισυνέβη αμέσως μετά την ανάρτηση στην διεθνή πλατφόρμα των Κοινοποιημένων Οργανισμών, NANDO, και ειδικότερα στην μερίδα του ΕΚΑΠΤΥ το μήνυμα:
“the Commission has not received assurance of the continuing competence of this NB concerning its tasks under 93/42/EEC Medical devices”,
ήτοι «η Επιτροπή δεν έχει λάβει διαβεβαίωση για τη διατήρηση  της ικανότητας αυτού του Κ.Ο.  όσον αφορά τα καθήκοντά του δυνάμει των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42 / ΕΟΚ»
 1. Την διαβεβαίωση στην Επιτροπή της ΕΕ οφείλει να δώσει ο ΕΟΦ, ο οποίος είναι η ορίζουσα και επιβλέπουσα Αρχή για τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς στην Ελλάδα. Σημειωτέο ότι ο ΕΟΦ είναι και ο πλειοψηφών μέτοχος στο ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ, πράγμα που παραβιάζει βασικές αρχές της λειτουργίας του. Η διαβεβαίωση ή μη εξαρτάται από συμμορφώσεις ή μη του Κοινοποιημένου Οργανισμού απέναντι στον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ ο οποίος διέπει την λειτουργία του. Υπάρχουν απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού απόλυτα αυστηρές ως προς την τήρησή τους και άλλες λιγότερο. Δύο από τις πρώτες είναι, η οικονομική ανεξαρτησία του Κοινοποιημένου Οργανισμού ώστε να κάνει την δουλειά του ανεπηρέαστος από οικονομικά συμφέροντα, και η επάρκεια μόνιμου επιστημονικού προσωπικού ώστε να μπορεί να κάνει την ανεπηρέαστη δουλειά του καλά. Σημαντικές και αναγκαίες συνθήκες αμφότερες.
 2. Όμως, από τον Απρίλιο του 2106 που ανέλαβα την διοίκηση του φορέα έκανα γνωστό, τόσο στον πλειψηφούντα μέτοχο, τον ΕΟΦ, όσο και στον Υπουργό Υγείας, αφού τόσο το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ όσο και βασικός μέτοχος του (ΕΟΦ) βρίσκεται υπό την εποπτεία του, ότι:
  • η περιουσία του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ έχει συληθεί από την προηγούμενη διοίκηση του, και απαιτείται άμεσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την αποκατάσταση της νομιμότητας, ήτοι την τήρηση του άρθρου 9α του εκτελεστικού κανονισμού
  • το προσωπικό του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του, ήτοι την τήρηση του άρθρου 15β του Εκτελεστικού κανονισμού, και ότι απαιτείται ειδικός νομοθετικός χειρισμός για τον εμπλουτισμό του, αφού απαιτούνται άκρως εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα, τα οποία υποστηρίζονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχει ήδη εκπαιδεύσει το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και συγκροτούν την αναντικατάστατη υπεραξία του κεφαλαίου του.
 3. Η απάντηση του πλειοψηφούντος Μετόχου, του ΕΟΦ μέσω της προέδρου του, ήταν ότι πρέπει να λειτουργήσω όπως ακριβώς οι προηγούμενοι, να αποδεχτώ δήθεν χρηματοδότηση του φορέα από ‘fake’ (απομίμηση-απάτη-ψεύτικη) χρηματοδοτήσεις, και να απασχολώ το απαιτούμενο προσωπικό με μεθόδους που δεν συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με τις απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ.
 4. Επί 18 ολόκληρους μήνες, η διοίκηση και οι εναπομείναντες ελάχιστοι εργαζόμενοι, αφού ήδη αποχώρησε το 50% περίπου του προσωπικού του Φορέα, κρατήσαμε τη δουλειά της πιστοποίησης στο ανώτατο δυνατόν επίπεδο επιστημονικής αρτιότητας, επιχειρηματικής συνέπειας και ατομικής αξιοπρέπειας. Τελικώς καταδείχθηκε ότι το σύστημα ήθελε, είτε το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ έκνομο όπως το λειτούργησαν οι προηγούμενοι είτε αφανισμένο.

Δηλώνοντας προς την επιχειρηματική κοινότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ότι οι προσπάθειες μας για εξυγίανση του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας, αλλά και η μικρή συμβολή του στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα συνεχιστεί, δημοσιοποιώ με πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου ως πολίτη της Χώρας, την επιστολή που απέστειλα στον Υπουργό Υγείας αμέσως μόλις το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ πληροφορήθηκε την απόρριψη του πρώτου Πιστοποιητικού Ελληνικής Επιχείρησης από τον αρμόδιο φορέα της Αυστραλίας.

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
Κοιν:
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Πρόεδρο ΕΟΦ κα Κατερίνα Αντωνίου 
Από Χάρη Παπαδάκη Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
Γλυφάδα 26 Σεπτεμβρίου 2017                Αρ.Πρωτ. 54659
Κύριε Υπουργέ
Στις 19/9/2017 λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα  από Έλληνα πελάτη μας στο οποίο μας δήλωνε ότι δεν αναγνωρίστηκε η πιστοποίηση που του έχουμε χορηγήσει για τα παραγόμενα προϊόντα του,  κατά την προσπάθεια καταχώρησής τους από πελάτη του στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αυστραλίας. Διερευνώντας τη σχετική πληροφορία διαπιστώσαμε ότι στην ηλεκτρονική σελίδα του NANDO υπάρχει η επισήμανση the Commission has not received assurance of the continuing competence of this NB concerning its tasks under 93/42/EEC Medical devices” για τον Φορέα μας.
Δεδομένης της έλλειψης οποιασδήποτε επίσημης σχετικής ενημέρωσης, απευθυνθήκαμε στον ΕΟΦ, ο οποίος είναι ο μοναδικός αρμόδιος για την πληροφόρηση της ΕΕ σχετικά με την ικανότητα ή μη του Οργανισμού μας ώστε να ενημερωθούμε αν κάποια ενέργεια είτε αδράνεια εκ μέρους του προκάλεσε την τοποθέτηση αυτής της επισήμανσης. Λάβαμε την ακόλουθη  απάντηση:
‘Σε απάντηση του e-mail σας και του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 58122/31-7-2017, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα εάν έχετε προβεί σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση ιδιαιτέρως των μη συμμορφώσεων με αύξοντες αριθμούς 1 & 2, και συγκεκριμένα: 
 1. Το ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. δε διαθέτει το απαραίτητο διοικητικό, τεχνικό, κλινικό και επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των κλινικών στοιχείων.
 2. Tο ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. δε διαθέτει επαρκή ίδια ικανότητα σε κάθε τομέα προϊόντος για τον οποίο έχει αναλάβει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. ‘
Όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ την καθολική ευθύνη για την εξέλιξη της βιωσιμότητας ή μη του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ την φέρετε αποκλειστικά εσείς, αφού αμφότερα τα ανωτέρω ζητήματα εξαρτιόνταν από δικές σας αποφάσεις και ενέργειες και παραμένουν εκκρεμή επί 18 μήνες παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις μου. Ο ΕΟΦ ως πλειοψηφών μέτοχος φέρει επίσης ακέρια την ευθύνη, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται υπό την εποπτεία σας.
Σας είχα προειδοποιήσει σε επιστολές που σας έχω αποστείλει ότι ο ΕΟΦ και η Πρόεδρος του επιδιώκουν την εξαφάνιση του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ με την τακτική που εφαρμόζουν, προκειμένου να αποσιωπήσουν, τόσο τις δικές τους ευθύνες για τις έκνομες πράξεις της προηγούμενης διοίκησης, όσο και την αποφυγή δίωξης της, ώστε να αξιολογήσετε ενδελεχέστερα τις εισηγήσεις τους αναφορικά με το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ.
Σας είχα προειδοποιήσει ότι πιέζομαι να δεχτώ εγώ να συνεργήσω στην αποσιώπηση της κατάχρησης πόρων του Υπουργείου Εξωτερικών, της έγκρισης και διαχείρισης επιδοτήσεων προσχηματικών προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ, της απώλειας πόρων του ίδιου του φορέα εξ αιτίας κακοδιαχείρισης, της έκδοσης Πλαστών και παραποιημένων πιστοποιητικών προς Τούρκικες εταιρείες, της έκδοσης δεκάδων ατεκμηρίωτων και πλαστών γνωμοδοτήσεων για τιμές ιατροτεχνολογικών προϊόντων προς την ΕΠΥ και το ΕΟΠΥΥ, που ο πλειοψηφών μέτοχος ΕΟΦ κατά την Γενική Συνέλευση του 2015 προσπάθησε να συγκαλύψει.
Μου ζητήθηκε από την πρόεδρο του ΕΟΦ να πράξω ότι ακριβώς και οι προηγούμενοι αποσιωπώντας ταυτόχρονα τις ανομίες τους.
Και όταν αρνήθηκα τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο απίσχνασης του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και κατασυκοφάντησής μου.
Σας το κατήγγειλα.
Και ζητήσατε δις την παραίτηση μου με την αιτιολογία της ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι στο πρόσωπο της προέδρου του ΕΟΦ!
Φυσικά σας την αρνήθηκα για τον λόγο που επικαλείσθο.
Όμως σας την υποσχέθηκα μόνον αφού, αφ’ ενός κατοχυρωθεί η βιωσιμότητα του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και δρομολογηθεί με ασφάλεια ο σπουδαίος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην Δημόσια Υγεία, και αφ’ ετέρου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δίωξης όσων παρανόμησαν στο παρελθόν, κατέχοντας διοικητικές θέσεις στο ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ.
Ακολουθώντας πιστά τις θέσεις της κυβέρνησης, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι αφ’ ενός και αφ’ ετέρου περί της αποφασιστικότητας για δίωξη κάθε παράνομου όσο ψηλά και αν βρίσκεται.
Αντίθετα, η πίεση για την αποσάθρωση του ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ εντάθηκε.
Ασκήθηκε τόση βία επάνω μου που ούτε από εχθρό θα ανέμενα.
Και όχι μόνον επάνω μου.
Η πρώτη αυτή απόρριψη πιστοποιητικού ασέλγησε  και βίασε την προσπάθεια της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Άνοιξε διάπλατα την κερκόπορτα των διαπλεκόμενων συμφερόντων, για επίθεση, τόσο επί της αξιοπιστίας της δουλειάς του μοναδικού Ελληνικού Κοινοποιημένου Οργανισμού, καταμεσής της προσπάθειας εξυγίανσής του, που εκπροσωπεί την Ελληνική επιστημονική κοινότητα, όσο και επί της αξιοπιστίας των Ελληνικών εξαγωγών και μάλιστα σε επίπεδο ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Η κοινωνία των πολυεθνικών εταιρειών τρίβει τα χέρια της με τέτοιο ανέλπιστο δώρο.
Και επιπροσθέτως.
Έχει τεθεί σε κίνδυνο δημόσια περιουσία, το ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ, που έχει την δυνατότητα δεκάδες επιστήμονες να απασχολήσει αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να πρωταγωνιστήσει στην διαδικασία παραγωγής οικονομιών κλίμακος στην Δημόσια Υγεία. Και εσείς το έχετε αφήσει απροστάτευτο, έρμαιο της τύχης  που του επιφύλαξαν οι έκνομοι του παρελθόντος.
Κύριε Υπουργέ αφήνω σ’ εσάς να ονοματίσετε όλον αυτόν τον κύκλο των γεγονότων.
Όλο το υλικό, μαζί με όποιες αποδείξεις που κατά την διάρκεια αυτών των 18 μηνών περισυνελέγησαν, κατατίθενται άμεσα σε μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και προς την Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Έτσι θα καταδειχθεί ποιος πραγματικά είναι ίδιος με τους έκνομους και ποιος όχι.
Διότι είναι ιστορικά και διαλεκτικά αληθές ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
Και τότε θα προσδιορισθεί και το νόημα του αιτήματος σας για παραίτησή μου είτε της αναγκαστικής εκ μέρους σας παύσης μου.
Ώστε να αξιολογηθεί τελεσίδικα και η ιδιοσυστασία της ανομοιότητας.

Χάρης Παπαδάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσθέστε τα σχόλια σας:

Ευρετήριο: Όλες οι αναρτήσεις του blog με προεπισκόπηση στο άγγιγμα της εικόνας